Sådan var deres liv

 

Børn af

Mette  og  Kresten  Mosgaard

Kaldenavne på børn:

Børn:  Fødte: Fødested:  Døde:    
Mathilde  29/12-1890  Lindet  31/03-1983 
Peder  omk - 1892 Lindet omkr.-1893     
Peter  24/09-1894  Lindet  03/05-1977
Erik  09/10-1896  Lindet 27/08-1978
Hans omkr.-1898 Lindet   omkr.-1900
Elmer  05/10-1900 Lindet  05/07- 1995
Mary         02/10-1902  Lindet  23/02-1959
Hans  05/04-1905  Lindet 07/07-2002
Karla 11/04-1907 Lindet omkr.-1999
Johannes 06/10-1908 Lindet 05/05-1999
Johanne 27/10-1909  Lindet 26/10-2007
Signe 01/02-1912 Lindet 16/03-1926

Korte facts om Børn 

- med henvisning til ”Sådan var deres Liv”

 

 Bodil Mathilde Jensen, ugift,  f.29/12-1890 i Lindet, d. 31/03-1983 Begravet: Thyregod kirkegård

 Har boet:  Bestyrerinde på Nørup Alderdomshjem. - I Jelling,  og sidst i Tørring. 

 

 Peder Østergård Jensen: f.omkr.-1892 i Lindet, d.omkr.-1893   Druknede som 1-årig i mergelgrav.

 

 Jens Peter Østergård Jensen f.24/09-1894 i Lindet, d. 03/05-1977

 g.m. Andrea Margrethe Pedersen,  f. 23/10-1900 i Ullerup,  Give.  d. 20/04-1984.

 Begravet:  Give kirkegård

 Har boet:  Ejendom i Ullerup, - i Kollemorten. - hus i Kollemorten

 

 Erik Østergård Jensen, f. 09/10-1896 i Lindet, d. 27/08-1978

 g.m. Else Marie Jensen,  f. 30/12-1892 i Ødsted,  d. 07/04-1967.

 Begravet:  Vesterlund kirkegård

 Har boet:  Fødegård (Slægtsgård) i Lindet,  -ejendom ved 

 Vesterlund. 

 

Hans Østergård Jensen: Druknede som 2-årig i mergelgrav. 

 

Elmer Johannes Marinus Jens Peder Østergård Jensen

g.m. Marie Johanne Katrine Rasmussen  f. 19/06-1909 i Ø.Gesten,  v.Bække

Adr.:   Allegade 22, 7321 Gadbjerg

Har boet: Ejendom i Dørken, -i Sejrup, -hus Gadbjergvej 1, Gadbjerg. 

 

Methea Kirstine Mary Jensen (Falk). - Begravet: Skanderup kirkegård

Har boet:  Flere steder på Vejle egnen. Sidst kendte: Økonoma på Hobro Alderdomshjem

Har været g.m. Alfred Julius Falk,  f. 05/06-1905  -d. 04/03-1971

Begravet: Sdr. Stenderup kirkegård.

 

Hans Østergård Jensen,  Havstokken 16, Venø - 7600 Struer.

g.m. Dorthea Vestergård, fra Venø, f. 25/07-1910 i Nr. Nissum  -d. 23/10-1984

Begravet:  Urnegrav, Venø kirkegård

Har boet:  Ejendom på Venø, -i Tvis, -hus i Aulum. – Deres sidste leveår i Havstokken 16 på Venø,

 

Karla Jensen,  ugift.  Adr.:  Vestergade 55, 6500 Vojens.

Har boet:  Hos sin Far Kr. Mosgård i Thyregod. - Husholder hos P. Elneff, Jernhytte, Vojens.

 

Johannes Sigfred Østergård Jensen,   Hybenvej 2, - 7361 Ejstrupholm.

g.m. Thyra Mortensen  f. 21/12-1906 i Hverring

Har boet:  Ejendom i Ndr. Donnerup,  -i Nr. Hvillum, Ejstrupholm.

Hybenvej 2, Ejstrupholm.

Begravet på Ejstrupholm kirkegård. 

 

Johanne Jensine Jensen, g. Sønderriis, Elkjærsvej 16 - 8450 Hammel.

g.m. Peder Møller Sønderriis,  f. 14/08-1909 i Nr. Nissum,  -d. 13/05-1969.

Urne nedsat:  Hammel kirkegård

Har boet:  Ejendom på Venø,  Idom  og  Houlbjerg.

 

 

Signe Sønøve Marie Jensen,  død som 14-årig -af sygdom.

Begravet:  Thyregod kirkegård.

 

 

 

 

Sådan var deres Liv.

 

- Uddrag af deres livshistorie, som er dels egne fortællinger,

samt fra indhentede oplysninger ved deres børn.

 

- De ældste af Mette og Kr. Mosgaards børn har påbegyndt deres skolegang i den gamle skole, beliggende i Vesterlund, skolelæreren herved var lærer Larsen.

- De mellemste årgange af børnene påbegyndte skolegangen i en privat skole, som blev kaldt for en podeskole, hos Kr. Thisgård i Lindet. Denne skole blev oprettet af en befolkningsgruppe for indre mission, som egnen her, på den tid var stærkt præget af. Ved denne skole foregik undervisningen ved forskellige læreinder, som lærerkræfter. Det fortælles herfra, at det ikke var alle læreinder som for godt magtede deres lærergerning ved denne skole, en lille historie herfra må dog godt røbes:

- Elmer, og hans fætter Karl, var i en periode kommen på den tanke, at de dog vist ikke havde behov for at gå i skole hver dag, på skift gik de så i skole hver anden dag, imedens den ene så var i skole, tilbragte den anden så dagen i områdets træer, hvorefter den som så havde været i skole skulle fortælle den anden om, hvad som var foregået i skolen denne dag. Eftersidning ved denne skole, var for flere, som så godt en daglig begivenhed.

- Omkring 1912, blev der i Vesterlund bygget en ny børneskole, hvorved skolens lærer dengang var lærer Grell, lærer Grell var en broder til pastor Grell i Thyregod. Ved denne skole begyndte skoleforholdene i Vesterlund at få en skoleværdig fremtid. Denne skole er igennem tiderne ombygget og udvidet til at være vor tids meget velkendte og eftertragtede efterskole, "Vesterlund Efterskole".

 

- Efter skolegangen, fik samtlige børn som det tidligere har været nævnt, hurtigst muligt tjenestepladser, fra omkring 14 års alderen, dette var en nødvendighed, for i det hele taget at kunne klare dagen og vejen. Begynderlønninger herfor, var i de fleste tilfælde 25 kr. - samt et par træsko årligt.

- De yngste var hjemmehjælpende med her at gå til hånde med hjemmets forefaldende arbejde.

 

- Af tjenstepladser, har så godt som alle børnene, flere ad gangen, i flere år tjent hos Laust Chr. Laursen, på "Giveskov" i Give. Laust Chr. på "Giveskov", var bekendt som for værende en streng husbond, som krævede meget af sine tjenestefolk, men børnene fra Kr. Mosgård, var hos ham, ligesom fredet i klasse A, fremfor en del af de øvrige tjenestefolk.

 

Igennem årene, ved forskellige familie sammenkomster, har tjenestetiden på "Givskov" igen og igen været minde rigt drøftet.

Uanset hvor streng en tjenesteplads det har været, så må der alligevel fra dette sted, være fastsat sig nogle livsværdier med stof til eftertanke, ved den gamle ånd og sjæl fra en svunden tid som tjenesteforholdene dengang var, på "Giveskov".